فرانسه_ActiGAs_سوخت_سنج_پنج_گاز

فرانسه ActiGAs سوخت سنج پنج گاز

0 تومان

LCD در این دستگاه اندازه های بدست آمده از آزمايش ، در نمايشگر نشان داده می شود که اين اندازه ها را می توان در پايان با چاپگر چاپ .کرد يا به رايانه ای که می توان به دستگاه وصل کرد فرستاد دستگاه فوق دو ورودی جدا ، ويژه گاز های خروجی اگزوز و هوای . پاک و نيز يک ورودی ويژه ی گاز مرجع برای کاليبراسيون دارد فيلتر جدا سازی در اين دستگاه از دو بخش مکانيکی و مايع کن ساخته . شده است با اتصال ويژه ، دستگاه را می توان برای اندازه گيری گازهای خروجی خودروهای سنگين )ديزل( ارتقاء داد

  • کیفیت بالای محصول
  • راهنمای محصول توسط کارشناسان
  • پرداخت آنلاین
  • ناموجود می باشد


0 نظر برای فرانسه ActiGAs سوخت سنج پنج گاز
ارسال نظرات